headerphoto

NEVEZÉSI LAP:
/userimages/tkok/files/nevezesi_lap_www.oldalunk.hu_.docx

Általános nevezési feltételek az MKSZ és tagszervezetei kiállításaira.
 
A NEVEZÉST, A BEFIZETÉST, MINDEN ESETBEN A TULAJDONOS NEVE ALATT, A RENDEZŐ SZERVEZETHEZ KÉRJÜK KÜLDENI! 

I. Nevezési határidő (beérkezés napja): a rendezvényt megelőző 30. nap. 
II. Nevezési határidő (beérkezés napja): a rendezvényt megelőző 10. nap. 

Rendezvényeinken FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT FAJTÁK ÉS VÁLTOZATOK, továbbá FAJTA NÉLKÜLI ÉS HOBBI kutyák is nevezhetők. Hobbi kategóriába tartoznak a fajtatiszta, származási lappal rendelkező, de valamilyen kizáró hibával bíró, illetve a származási lappal nem rendelkező kutyák. 

Fajta nélküli és hobbi kategóriájú kutyák az I. határidőben, korcsoporttól függetlenül, egységesen 25%-os díjkedvezménnyel nevezhetők 
(több kutya nevezése estén is alapdíj 25%-a fizetendő/kutya)
Magyar fajták az I. határidőben 50%-os díjkedvezménnyel nevezhetők 
(több kutya nevezése esetén is az alapdíj 50%-a fizetendő/ kutya). 

Több kutya nevezésekor a kedvezménnyel nevezhető kutya nem vehető figyelembe első kutyaként. 

A KEDVEZMÉNYEK MINDEN ESETBEN AZ ALAPDÍJBÓL SZÁMOLANDÓK ÉS KIZÁRÓLAG AZ I. HATÁRIDŐBEN BEÉRKEZŐ NEVEZÉSEKRE VONATKOZNAK. II. HATÁRIDŐBEN KIZÁRÓLAG AZ ÁLTALÁNOS DÍJTÉTEL MEGFIZETÉSÉVEL LEHET NEVEZNI. 
II. határidőben a kedvezmények megszűnnek!

A nevezhéshez csatolni szükséges a származási lap másolatát, munkaosztályhoz a munkavizsga bizonyítványt, győztes osztályhoz a champion bizonyítványt, továbbá a tárgyévre szóló érvényes tagságot igazoló igazolványt (MKSZ, vagy MEOESZ) és a nevezési díj befizetésének igazolását valamint OLVASHATÓAN kitöltött nevezésilapot!

Amennyiben a rendező szervezet biztosítja a helyszíni díjfizetés lehetőségét, az erre vonatkozó igényt a nevezési lapon jelezni szükséges. 
(TKOK kiállításain erre nincs lehetőség!!)
A HELYSZÍNI DÍJFIZETÉS FELÁRA A NEVEZÉSI DÍJON FELÜL 1.000,- FT / KUTYA! 

MKSZ tagegyesületi, illetve MEOE tagsággal nem rendelkezők, a megjelölt árak dupláját fizetik. 

Visszaigazolást csak a határidőig beérkezett, nevezés esetén küldünk. 

Osztályba sorolás az általános szabályok szerint. Az ettől eltérő besorolási feltételeket a rendező szervezet külön közli. 

Bármilyen nevezési lapon lehet nevezni, de azt kérjük olvashatóan kitölteni. A nevező vállalja, hogy az MKSZ kiállítási szabályzatát betartja és tudomásul veszi, hogy a nevezési lapon szereplő adatai a katalógusban megjelennek. 

Befizetett nevezési díj semmilyen indokkal nem követelhető vissza!

FIGYELEM: 
AZOK A NEVEZŐK, AKIK ELŐZŐ KIÁLLÍTÁSAINKRA NEVEZTEK, DE NEM FIZETTÉK BE A NEVEZÉSI DÍJAT, AZ MKSZ és KLUBJAI RENDEZVÉNYEIN CSAK AKKOR VEHETNEK RÉSZT, HA AZ ELMARADÁST PÓTLÓLAG RENDEZIK. 

NEVEZÉSI OSZTÁLYBA SOROLÁS:
Bébi              3 - 6 hónap
Kölyök          6 - 9 hónap
Fiatal            9 - 18 hónap
Növendék   15 - 24 hónap

Nyílt            15 hónaptól
Munka        15 hónaptól munkabizonyítvánnyal
Győztes     Champion bizonyítvánnyal
Győztes osztályba Junior Champion címmel nem nevezhető kutya!
Érett            8 év felett

FAJTANÉLKÜLI KUTYÁK
A fajtanélküli / keverék kutyák besorolási szabályai
mivel a fajtanélküli kutyák esetében nem igazolható egyértelműen a születési dátuma, valamint sok esetben már kölyök korban ivartalanításra kerülnek ezért objektív besorolásukra méret alapján van lehetőség. Ennek megfelelően a fajtanélküli kutyák a következő osztályokba nevezhetők:
TÖRPE méretű kutyák 30 cm marmagasságig nemtől függetlenül
KÖZÉP méretű kutyák  30-tól 60 cm marmagasságig
NAGYTESTŰ kutyák  60 cm marmagasság felett.

Kiadható címek Fajtanélküli (Keverék) kutyák részére:
LTFK:  a kiállítás Legszebb Törpeméretű  Fajtanélküli Kutyája
LKFK:  a kiállítás Legszebb Középméretű Fajtanélküli Kutyája
LNFK:  a kiállítás Legszebb Nagytestű Fajtanélküli Kutyája

HOBBY KATEGÓRIA
A Hobby kategóriába nevezett kutyák besorolási szabályai
a hobby kategóriába származásilapra  való tekintet nélkül a valamilyen kizáró hibát mutató, vagy ivartalanított kutyák nevezhetők fajták szerint. A tulajdonos által hobby kategóriába nevezett kutyák
- fajtájuknak megfelelően- a következő osztályokba sorolhatók be:

Kölyök kutyák  (9 hónapos korig)
Fiatal kutyák     (9 és 18 hónapos kor között)
Felnőtt kutyák  (18 hónapos kort betöltött kutyák)
Veterán kutyák (7 éves kort betöltött kutyák)

Kiadható címek Hobby kutyák részére:
Fajtánként nemtől függetlenül a fajta legszebb kölyök kutyája:
LEGSZEBB KÖLYÖK HOBBY
Fajtánként nemtől függetlenül a fajta legszebb fiiatal kutyája:
LEGSZEBB FIATAL HOBBY
Fajtánként nemtől függetlenül a fajta legszebb felnőtt kutyája:
LEGSZEBB FELNŐTT HOBBY
Fajtánként nemtől függetlenül a fajta legszebb veterán kutyája:
LEGSZEBB VETERÁN HOBBY


Hobby és Fajtanélküli kategóriában HFGY (Hungária Fajtagyőztes) cím nem kerül kiadásra. 
 
 

Ez a weboldal a www.oldalunk.hu honlapkészítővel készült.